Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας 

 

Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την ΤΣΙΑΛΜΑΣ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο (Digiorama). Σε όλο το site, οι όροι “εμείς”, “μας” και “δικό μας” αναφέρονται στην Startap, brand που ανήκει σε εμάς. Η Startap προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και Υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από εσάς όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και γνωστοποιήσεων που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και/ή την αγορά κάποιου προϊόντοςς ή υπηρεσίας μάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμες μέσω υπερσυνδέσμου.Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του site, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι και/ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία.Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Όποιες νέες λειτουργίες ή εργαλεία προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και/ή αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

 

Ενότητα 1 – Όροι ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον σε ηλικία άνω των 18 ετών και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε από τους ανήλικους εξαρτώμενους σας να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για κανένα παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε επιτρέπεται να παραβιάσετε με τη χρήση της Υπηρεσίας κανένα νόμο στην περιοχή δικαιοδοσίας σας (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή των Υπηρεσιών σας και επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

 

Ενότητα 2 – Γενικοί Όροι

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την Υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων. Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, διπλοτυπώσετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας , χρήσης της Υπηρεσίας, πρόσβασης στην Υπηρεσία ή οποιασδήποτε επαφής στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν θα περιορίζουν ή θα επηρεάζουν με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους.

 

Ενότητα 3 – Ακρίβεια, και επικαιρότητα των πληροφοριών

 

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωταρχικές, πιο ακριβείς, πιο πλήρεις ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι με δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Η ιστορική πληροφορία, αναπόφευκτα, δεν είναι τρέχουσα και παρέχεται μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

 

Ενότητα 4 – Τροποποιήσεις στις υπηρεσίες και τιμές

 

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, ανάπαυλα ή διακοπή της Υπηρεσίας.

 

Ενότητα 5 – Προϊόντα ή Υπηρεσίες (εφόσον ισχύει)

 

Ορισμένα προϊόντα ή Υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι Υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή Υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε τροποποίηση οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή Υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

 

Ενότητα 6 – Ακρίβεια Πληροφοριών Τιμολόγησης και Λογαριασμού

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που κάνετε από εμάς. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά επιχείρηση ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια κάρτα πίστωσης και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Εάν πραγματοποιήσουμε τροποποίηση ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τη διεύθυνση χρέωσης/τηλέφωνου που παρέχεται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την απόλυτη κρίση μας, φαίνονται να έχουν τοποθετηθεί από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς. Συμφωνείτε να παρέχετε ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας.

Συμφωνείτε να ενημερώσετε έγκαιρα τον λογαριασμό και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν χρειάζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών μας.

 

Ενότητα 7 – Προαιρετικά Εργαλεία

 

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων μερών, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε έλεγχο ούτε συμβολή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία “ως έχουν” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς καμία εγγύηση, δήλωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία επικύρωση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση σας προαιρετικών εργαλείων τρίτων μερών.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα εργαλεία από τους σχετικούς παρόχους τρίτων.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες Υπηρεσίες και / ή δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες και / ή Υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ενότητα 8 – Σύνδεσμοι με Τρίτους

 

Κάποιο περιεχόμενο, προϊόντα και Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων μερών σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για υλικά ή ιστότοπους τρίτων ή για άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημίες που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που πραγματοποιείται σε σχέση με οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και να βεβαιωθείτε ότι τις καταλαβαίνετε πριν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων μερών θα πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος.

 

Ενότητα 9 – Σχόλια χρηστών και άλλες υποβολές

 

Αν, κατόπιν δικής μας απαίτησης, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς να σας το ζητήσουμε, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις σχεδίων ή άλλα υλικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε με email, είτε με ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαστούμε, αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθήσετε. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρούμε κανένα σχόλιο εμπιστευτικό, (2) να πληρώνουμε αποζημίωση για κανένα σχόλιο ή (3) να απαντάμε σε κανένα σχόλιο.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλο απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλο παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας ή να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από τρίτο.

 

Ενότητα 10 – Προσωπικές πληροφορίες

 

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπετονται από την Πολιτική Απορρήτου μας

 

Ενότητα 11 – Λάθη, ανακρίβειες και παραλείψεις

 

Πολύ σπάνια μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν ορθογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προωθήσεις, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμών, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, δεν πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

 

Ενότητα 12 – Απαγορευμένες Χρήσεις

 

Επιπλέον από άλλες απαγορεύσεις που καθορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του:

α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό

β) να ζητήσετε από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις

γ) να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές συμβάσεις

δ) να παραβιάσετε ή να προσβάλλετε τα πνευματικά μας δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων

ε) να παρενοχλείτε, να προσβάλλετε, να βλάπτετε, να δυσφημείτε, να συκοφαντείτε, να προτρέπετε, να εκφοβίζετε ή να διακρίνετε με βάση το φύλο, την σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία

στ) να υποβάλετε ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία

η) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλο κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου

θ) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τα προσωπικά δεδομένα άλλων

ι) να κάνετε spam, phishing, pharming, pretext, spider, crawl ή scrape

κ) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό

λ) να παρεμβαίνετε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση σας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου για παραβίαση οποιωνδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

 

Ενότητα 13 – Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε την Startap και τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες, διευθυντές, άλλους δικαιοδόχους, παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές, υπαλλήλους από κάθε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που υποβάλλονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνουν με αναφορά, ή την παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου.

 

Ενότητα 14 – Ολοκληρωμένη Συμφωνία

 

Η παράλειψη από εμάς να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα αποτελεί παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε πολιτικές ή λειτουργικές κανόνες που δημοσιεύουμε στον ιστότοπο αυτό ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση σας της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες Συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών). Οποιαδήποτε αμφιβολία στην ερμηνεία αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύεται εναντίον του εκπονητικού μέρους.

We are social

Disclaimer

Η Startap δεν αποτελεί υπηρεσία ή μέρος της Google. Επιπρόσθετα, αυτή η ιστοσελίδα ΔΕΝ έχει αναγνωριστεί από την Google με κανέναν τρόπο.

Copyright @Startap.gr